استرچ تونلی مدل dm.or600

استرچ تونلی مدل dm.or600 ساخت شرکت درناماشین است.