معرفی دستگاه پاکت پرکن

شرکت درناماشین دستگاه پاکت پرکن دارای نازل فشار پودر به داخل پاکت است. به طور ساده پاکت شبیه کیسه سیمان ایت که اصطلاحا سوسماری می‌نامند. رنگ دستگاه الکترو استاتیک پودری دارای load ceel جهت تنظیم وزن داخل کیسه دارای بیرون انداز کیسه ابعاد دستگاه عرض ۸۰ عمق ۱۲۰و ارتفاع ۲۵۰ سانتی‌متر است.