وبلاگ

Placeholder

ساخت مخزن

ساخت مخزن شرکت طراحی و مهندسی درنا ماشین البرز در سال 1382 در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس کار خود ... ادامه مطلب
Placeholder

ساخت میکسر

ساخت میکسر شرکت طراحی و مهندسی درنا ماشین البرز در سال 1382 در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس کار خود ... ادامه مطلب
Placeholder

پالت پیچ

پالت پیچشرکت طراحی و مهندسی درنا ماشین البرز در سال 1382 در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس کار خود را ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید